Feather 00-н цаас

Papia 00-н цаас

Хогын уут

Чихрийн уут

Хүнсний скоч

Хогийн уут

Уут

Уут

Polypropylene-tubing

Скоч

Скоч

Rulon

Tana

Хог хаягдлийн уут

Вакумны пакет